Marchew Niland F1 Prec. (2,0-2,2) 100 000n.

418,00 zł
Brutto

Niland F1- Standard do upraw wielkotowarowych. Doskonałe wyrównanie korzeni i tolerancja na pękanie, zdrowotność marchwi. Polecana do mechanicznego zbioru i przechowania. Wysiew początek kwietnia-początek czerwca, zbiór wrzesień-październik.

Ilość