Kapusta Storidor F1 2 500n.

145,00 zł
Brutto

Storidor F1

średnia wielkość do bardzo długiego przechowywania

·        okres wegetacji 130 - 135 dni

·        główki 2,5 - 3,5 kg, o atrakcyjnym

mocno zielonym kolorze, utrzymują-

cym barwę w trakcie przechowywania

·        wysoki plon i jakość dzięki dużemu

wyrównaniu i jednolitości kształtu główek

·        bardzo łatwe i szybkie przygotowanie

kapusty do sprzedaży

·        główka stabilna osadzona na wysokim

głąbie – ta cecha ułatwia sprawny zbiór

·        w trakcie wegetacji, odznacza się

silnym i szybkim wzrostem, szybko

rozrastającą się rozetą liściową

·        odmiana odporna na Fusarium

·        silny system korzeniowy

·        odmiana przeznaczona

do długiego przechowywania z przezna-

czeniem na świeży rynek

Ilość

Zobacz także