BACTIM GLEBA 5l

229,00 zł
Brutto

BACTIM GLEBA

PRZYSPIESZA REWITALIZACJĘ GLEB ZDEGRADOWANYCH INTENSYWNĄ UPRAWĄ

POJEMNOŚĆ: 5L

 

BACTIM GLEBA to biopreparat przyspieszający rewitalizację gleb zdegradowanych intensywną uprawą i jednostronnym nawożeniem.

Bactim Gleba można stosować: po żniwach, przed siewem, krótko po wschodach rośliny uprawnej.

Bakterie z rodzaju Bacillus pochodzą z naturalnego środowiska glebowego, w biopreparacie Bactim Gleba występują w formie przetrwalników.

Biopreparat nie zawiera mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie.

Preparat zawiera także koformulator humusowy oraz mikroelementy wspierające rozwój mikroorganizmów tuż po aplikacji preparatu.

 

Skład:

konsorcjum bakterii z rodzaju Bacillus sp.-5x108 jtk/ml

 

Ilość

Korzyści:

rewitalizacja gleb „zmęczonych” przez intensywną uprawę i jednostronne nawożenie mineralne

wzrost aktywności biochemicznej środowiska glebowego

ograniczenie negatywnych zmian zachodzących w glebie takich jak: spadek odczynu, spadek zawartości substancji organicznej, wypłukanie niektórych składników pokarmowych

poprawa właściwości fizyko-chemicznych gleb

lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby przez rośliny

Stosowanie

Zalecane dawkowanie:

W pierwszym roku stosowania należy zastosować 2,0 l/ha.

W kolejnych latach stosowania dawkę biopreparatu można ograniczyć do 1–1,5 l/ha.

Biopreparat można stosować w zespole uprawek pożniwnych (na ściernisko) lub przedsiewnych przygotowujących glebę do siewu wszystkich upraw jarych i ozimych (preparat może być stosowany we wszystkich systemach przygotowania gleby do siewu i siewu).

Preparat można stosować także po wschodach roślin uprawnych, we wczesnych fazach rozwojowych roślin.

 

UWAGI DO STOSOWANIA:

zalecane opryskiwanie średniokropliste

podczas oprysku unikać nadmiernego nasłonecznienia, najlepiej zabieg wykonać wieczorem

w zespole uprawek pożniwnych lub przedsiewnych, po opryskiwaniu gleby preparat wymieszać płytko z glebą

 

Przed zastosowaniem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią etykiety i instrukcją stosowania

 

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Zobacz także