Coragen 200 SC 175ML

230,00 zł
Brutto

CORAGEN 200 SC

 środek owadobójczy mający działanie kontaktowe i żołądkowe. Zwalcza larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej w ziemniaku, owocówkę jabłkóweczkę i zwójkówki w jabłoni, gąsienice bielinka rzepnika, piętnówkę kapustnicy oraz tantnisia krzyżowiaczka w kapuście głowiastej białej. Na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe i wgłębne. W ciągu kilku godzin następuje paraliż owadów który objawia się zahamowaniem ruchu oraz żerowania szkodnika. Zupełne pozbycie się szkodnika następuje w ciągu 2-4 dni od przeprowadzenia zabiegu.

 

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

chlorantraniliprol (związek z grupy antranilowych diamidów) – 200 g/l (18,4%)

 

Ilość

 

Korzyści:

skutecznie zwalcza szkodniki jabłoni, kapusty, ziemniaków,

całkowicie nowa substancja aktywna o nazwie Rynaksypyr,

możliwość stosowania w warzywnictwie i sadownictwie,

zwalcza stonkę ziemniaczaną w fazie larwy oraz chrząszcza,

nie wpływa negatywnie na pożyteczne owady i roztocza,

preparat odporny na zmywanie przez deszcz.

Coragen 200 SC dawkowanie - jak stosować środek?

 

Jabłoń

Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 - 175 ml/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż w fazie czarnej główki.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

 

Zwójkówki liściowe

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 - 175 ml/ha

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Termin zabiegu: Zabieg wykonać wczesną wiosną w fazie zielonego pąka (BBCH 56) lub latem w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w uprawie jabłoni w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

 

Ziemniak

Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 - 62,5 ml/ha.

Termin zabiegu: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, nie później niż do początku fazy kwitnienia. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz bujnej naci ziemniaczanej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 150 - 400 l/ha.

 

 

Kapusta głowiasta biała

Bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 - 125 ml/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie z dalszej części etykiety: 2

 

Kukurydza

Omacnica prosowianka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.

Termin zabiegu: Środek stosować od fazy widocznego wierzchołka wiechy do końca fazy kwitnienia, gdy znamiona i szyjki słupków będą suche (obumarłe) (BBCH 53-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.

 

 

STOSOWANIE W UPRAWACH MAŁOOBSZAROWYCH

 

 

Grusza

Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 175 ml/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody.

Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, od fazy powstałego po przekwitnięciu owocu, który osiągnął wielkość do 10 mm do fazy owocu dojrzałego do zbioru (BBCH 71-87).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

 

Śliwa

Owocówka śliwkóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 175 ml/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody.

Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, po przekwitnięciu, od fazy rozwoju zalążni i powstania owocu do fazy owoców dojrzałych do konsumpcji, posiadających typowy smak i jędrność (BBCH 71- 89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

 

Winorośl

 

Zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka, zwójka siewkóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 210 ml/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 210 ml/ha

Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody.

Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy kwiatostanów całkowicie rozwiniętych do fazy wybarwienia się jagód (BBCH 57- 83).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 500-1200 l/ha.

 

Kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska

Tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)

Zalecane dawkowanie: 125 ml/ha

Stosować: od fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość .

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 20-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

 

Kapusta głowiasta biała

Zwójka cyklamenowa (kapuściana) Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha

Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować o fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 20-49).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie z wcześniejszej części etykiety: 2.

 

Kalafior, brokuł

Tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.

Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy rozwoju pędów bocznych do fazy gdy główki osiągną typową wielkość i kształt, ciasno zamknięte (BBCH 20-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

 

Cykoria

Bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.

Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy więcej niż 9 liści do fazy całkowitego rozwoju, gdy korzeń lub główki osiągną typową wielkość i kształt (BBCH 20-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

 

Kukurydza cukrowa

Omacnica prosowianka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.

Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy powyżej 9 liści do fazy dojrzałości fizjologicznej, czyli widocznych czarnych punktów u podstawy ziarniaka, gdy zawierają około 60% suchej masy (BBCH 20-87).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

 

UWAGA WAŻNE

1. Środek Coragen stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania.

2. W przypadku dwukrotnego stosowania środka, oba zabiegi powinny zostać wykonane przeciwko temu samemu pokoleniu szkodnika.

3. Nie należy stosować środków owadobójczych zawierających substancje czynne z grupy diamidów częściej niż 2 razy w sezonie w tej samej uprawie. 4. Stosując środek uważać, by ciecz użytkowa nie zniosła się na sąsiednie plantacje oraz by nie nakładała się na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

 

Okres karencji:

Jabłoń, grusza, śliwa – 14 dni

Winorośl – 30 dni

Ziemniak – 14 dni

Kapusta głowiasta biała, kalafior, brokuł, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska - 1 dzień

Cykoria - 21 dni

Kukurydza, kukurydza cukrowa – 7.

 

Okres ważności - 3 lata

 

 

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Wszelkie informacje o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa zawarte są w załączonej karcie charakterystyki.

 

Zobacz także