Bactim Receptor 1KG na nicienie

315,00 zł
Brutto

B A C T I M   R E C E P T O R  !!!

 

POJEMNOŚĆ: 1KG

 

SKUTECZNY W WALCE Z NICIENIAMI

Biopreparat polecany do podlewania, fertygacji upraw warzyw i kwiatów na stanowiskach, na których notuje się zwiększone nasilenie nicieni. Zawiera unikalną kompozycję grzybów mikoryzowych, grzybów saproficznych i promieniowców.

 

Zawartość substancji czynnych:

grzyby mikoryzowe, saprofityczne i promieniowce

Ilość

B A C T I M   R E C E P T O R  !!!

 

POJEMNOŚĆ: 1KG

 

SKUTECZNY W WALCE Z NICIENIAMI

Biopreparat polecany do podlewania, fertygacji upraw warzyw i kwiatów na stanowiskach, na których notuje się zwiększone nasilenie nicieni. Zawiera unikalną kompozycję grzybów mikoryzowych, grzybów saproficznych i promieniowców.

 

Zawartość substancji czynnych:

grzyby mikoryzowe, saprofityczne i promieniowce

 

Ogranicza porażenia systemu korzeniowego przez nicienie i inne fitopatogeny.

Kolonizuje system korzeniowy tworząc naturalną barierę dla nicieni. Indukuje naturalne mechanizmy odporności roślin, zwiększa zawartość enzymów blokujących rozwój fitopatogenów w glebie oraz ogranicza ich rozwój poprzez stworzenie naturalnej konkurencji.

 

Zapewnia dynamiczny rozwój systemu korzeniowego i lepsze wschody.

Aktywnie stymuluje rozwój korzenia głównego, zwiększa liczbę korzeni bocznych i włośników, zapewniając głębsze ukorzenienie sadzonek dzięki dostarczaniu roślinie związków bioaktywnych (w tym auksyn, cytokinin i giberelin).

 

< Poprawia zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe oraz wodę w całym okresie wegetacji.

Zwiększa pobieranie składników pokarmowych, zapewnia lepszą biodostępność mikroelementów oraz wspiera procesy pobieranie wody z gleby wzmacniając tym samym odżywnienie roślin oraz zwiększając ich masę.

 

Ogranicza kumulację szkodliwych substancji w roślinie.

Redukuje zawartość azotanów w produktach spożywczych oraz pozostałości pestycydów w owocach i warzywach.

 

Grzyby mikoryzowe, saprofityczne i promieniowce zawarte w biopreparacie BACTIM RECEPTOR zapewniają produkcję wielu cennych substancji biostymulujących w całym okresie wegetacji roślin. Dostarczane przez mikroorganizmy związki takie jak m.in. hormony roślinne, siderofory, enzymy czy polifenole biorą udział m.in. w procesach związanych z intensywnym wzrostem systemu korzeniowego i pogrubieniem warstwy ściany komórkowej kory korzeni.

Dzięki dynamicznej kolonizacji gleby i systemu korzeniowego roślin mikroorganizmy działają szybko i skutecznie dodatkowo ograniczając możliwość wystąpienia wielu agrofagów glebowych, szczególnie nicieni. Mikroorganizmy po wprowadzeniu do środowiska glebowego roślin szybko rozmnażają się, aktywnie pobudzają wzrost i rozwój roślin maksymalizując jakość i wielkość plonu.

 

 

STOSOWANIE ŚRODKA:

Uprawy warzyw i roślin ozdobnych w gruncie, ziemniaki, truskawki, drzewa i krzewy owocowe.

PREPARAT MOŻNA ZASTOSOWAĆ POPRZEZ: opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem roślin, formowaniem redlin

POPRZEZ fertygację, podlewanie, opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji.

 

Dawkowanie: 1–2kg/ha/aplikację, łącznie 4–8 kg/ha/cykl uprawowy

 

ziemniaki:

PREPARAT MOŻNA ZASTOSOWAĆ POPRZEZ: opryskiwanie gleby przed sadzeniem sadzeniaków, opryskiwanie gleby i roślin przed obsypywaniem roślin Biopreparat po zastosowaniu przez opryskiwanie płytko wymieszać z glebą, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować kilkoma milimetrami opadu.

 

Ważna informacja!!

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Zobacz także